PRIVACYVERKLARING

ID Unlimited, de uitgeverij en onderneming achter de website van Wilma Mesman, respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar website en van al haar cliënten. Wij dragen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wilma Mesman
ID Unlimited bv
kvk: 28059616
btwnr: NL808673154B01
website: wilmamesman.nl

Verstrekte gegevens

Alle gegevens die u verstrekt, via de internet pagina, per e-mail, via een (telefonisch) contact of tijdens de behandeling of dienstverlening, zal in de eerste plaats alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u die gegevens heeft verstrekt.

Daarnaast kunnen uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren en u op de hoogte te houden van nieuwe diensten en producten waarvan wij het vermoeden hebben dat die voor u interessant kunnen zijn. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u ons hiervan per e-mail in kennis stellen.

Gebruik van uw gegevens

U dient zich bij aankoop van producten of tijdens het maken van een afspraak op de internetpagina te registreren. Na uw registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens van u nodig om uw bestelling of dienst te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens zodat weerkerende cliënten niet elke keer opnieuw alle informatie hoeven in te voeren en zodat wij (opnieuw) contact met u op kunnen nemen voor uw levering of behandeling.

ID Unlimited bv / Wilma Mesman, zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk worden verplicht.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden;+ verlening van toegang tot de diensten op de website+ levering en verzending van bestellingen+ maken van afspraken en kunnen uitvoeren van diensten en behandelingen+ ondersteunen van klanten+ beantwoorden van vragen+ verbeteren van het klantenserviceproces+ optimaliseren van het klantenbereik en contact+ verkrijgen inzicht in gebruik van de internetpagina

Beveiliging

Wanneer wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze internet pagina, dan nemen wij meerdere beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Wij gebruiken algemeen erkende coderingstechnologieën die gelden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij kritieke (financiële) informatie verwerken dan worden beveiligde servers gebruikt. Van deze beveiligde servers en het doorzetten naar de betaaldienst wordt u op de hoogte gesteld via het scherm dat wordt afgebeeld op de internetpagina. Wij werken alleen met erkende betaaldiensten en hebben via die erkende betaaldiensten alle mogelijke veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van uw informatie te voorkomen.

Veilige opslag gegevens

Op de pagina waar u uw persoonsgegevens ingeeft, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wetten en regelgeving. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonlijke gegevens worden verwerkt en bewaard, zijn voorzien van antivirussoftware en bevatten de laatste beveiligingsaanpassingen.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang nodig is gedurende uw behandeling of gedurende de dienstverlening aan u. Daarna bewaren wij uw gegevens nog minimaal 1 jaar, voor het geval u opnieuw iets wilt bestellen of behandeld wilt worden. Uw betaalgegevens kunnen pas gewist worden nadat de fiscale bewaarplicht verlopen is, voor betaalgegevens is dit 7 jaar.

Recht op inzage en wijziging persoonsgegevens

Op uw schriftelijk verzoek doen wij aan bezoekers van de website en aan cliënten mededelingen over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventueel onjuiste gegevens kunnen – op uw expliciete verzoek – door worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Indien u toegang en inzicht wenst tot deze informatie, of wanneer u uw persoonlijke gegevens wenst aan te passen, aan te vullen of te verwijderen, dan verzoeken we u per e-mail contact met ons op te nemen en u voldoende te legitimeren. Zo voorkomen wij misbruik van uw gegevens.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over de privacy verklaring, dan kunt u contact opnemen per e-mail. De gegevens die u toestuurt als u een vraag of een opmerking heeft, worden bewaard zolang nodig is voor de volledige behandeling van uw bestelling, vraag of opmerking.

Veranderingen aan de privacyverklaring

Wij houden ons ten alle tijden het recht voor om de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen. Wij zullen altijd de meest recente versie van de privacyverklaring beschikbaar stellen op de website. Wij houden de bezoekers van de website en cliënten niet op de hoogte van wijzigingen in deze privacyverklaring en raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

ID Unlimited
Wilma Mesman
Postbus 244
2160 AE Lisse
info@wilmamesman.nl